14.9.19

TRANSPORT NOCNY – WIZJA 2028

Aby miasta lepiej funkcjonowały i aby mieszkańcy byli bardziej uprzywilejowani - więcej miejsca, mniej hałasu, większe bezpieczeństwo należy stopniowo wdrażać nowy system realizacji dostaw towarów do firm w trybie nocnym.

Wtedy to transport realizowany przez auta ciężarowe miały by pierwszeństwo na ulicach oraz wiele udogodnień wjazdu w różne strefy co współgra z ich coraz wyższym poziomem automatyzacji, sterowania, ekologii i  zmniejszania hałasu. Idea ta rozwinie sieci małych magazynów miejskich, gdyż na krótki dystans zaopatrzenie już w dzień będzie realizowane pojazdami np. elektrycznymi do 2,5 t. i mniejszymi. Dodatkowym rozwinięciem systemu nocnych dostaw były by sieci wrzutni, skrytek i przechowalni przy firmach dla bezosobowego dostarczenia zaopatrzenia.

Efektem wynikowym są miasta bez pojazdów ciężarowych w dzień - jest ciszej i bezpiecznej a cała logistyka działa wydajniej i sprawniej.

W tworzeniu takich systemów pomogą aktualnie będące w fazie testów różnego rodzaju pojazdy elektryczne
krótkiego zasięgu - tak by bez emisyjnie w strefie transportowej mogły dostarczać małe porcje towarów na
zamówienie z centrów logistycznych z peryferii miast do magazynów miejskich lub bezpośrednio do klientów.


12.9.19

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Pomysł NOWA ZEBRA plus 2

Czytelne reguły w niebezpiecznym miejscu przejściu dla pieszych. Pełne zrozumienie sygnałów pomiędzy pieszymi a kierowcami w dzień i w nocy.
 

Opracowany pomysł pozwala:
- wydatnie zmniejszyć ryzyko wypadków na przejściu dla pieszych

- czytelnie - wizualnie i niewerbalnie przekazywać sygnały pomiędzy kierowcami i pieszymi w ciągle zmieniającej się sytuacji na przejściu

- zmniejsza stres pieszych i kierowców w ocenie i zrozumieniu wysyłanych sygnałów wobec siebie co sprzyja szybkim i trafnym decyzjom eliminującym wypadki


Obserwacje wielu sytuacji na drodze skłaniają do wniosku iż naszej przysłowiowej zebrze - oznakowaniu przejścia dla pieszych brakuje kilku ważnych elementów. Będąc w ruchu w centrach miast w dzień, w godzinach nocnych, w czasie złych warunków atmosferycznych w terenie niezabudowanym trudno dostrzec i szybko zinterpretować intencje ludzi idących i załatwiający swoje sprawy. Tak jak nagle nie można zatrzymać auta w miejscu tak nie można zinterpretować i przewidzieć do końca intencji i kolejnych działań obcych ludzi. Istnieje jednak sposób by obu stronom pieszym i kierowcom dać narzędzie do szybkiego zrozumienia, poznania swoich zamiarów i podjęcia właściwej - automatycznej by nie rzec intuicyjnej decyzji w jednych z najbardziej niebezpiecznych miejsc - przejściu dla pieszych.

Pomysł NOWA ZEBRA plus 2 daje bezcenne miejsce i czas obu stronom - pieszym i kierowcom. Są to dodatkowe dwa pasy po każdym z obu stron przejścia namalowane na chodniku.

Inwestycja w dodatkowe dwa pasy pozwoli:
- pieszym danie jasnego sygnału sobie samym co do chęci i potrzeby skorzystania z przejścia czyli upewnienia się i oceny sytuacji na jezdni, zwiększenia uwagi i wrażliwości na sygnały płynące z ruchu pojazdów, dźwięków, świateł ...

- pieszy wkraczając na dodatkowy pas zebry będąc w komfortowej sytuacji bycia dalej na chodniku wysyła jednoznaczny szybki sygnał do nadjeżdżających kierowców
o chęci i potrzebie przejścia przez jezdnię,

- to dodatkowa przestrzeń na zatrzymanie się pieszego lub dalsze kontynuowanie chodu w celu przejścia jezdni - nie ma niebezpieczeństwa braku miejsca na wyhamowanie przed przejściem, zachwiania się na krawężniku, balansowania ciałem w celu zatrzymania się przed przejściem w sytuacji niebezpiecznej lub wymagającej przeczekania - szczególnie ważne jest to dla osób starszych i dzieci,


- bycie lepiej widocznym pieszym w normalnych warunkach a przede wszystkim w warunkach od zmierzchu do świtu oraz w złych warunkach pogodowych. W nocy nawet nie oznakowany pieszy w zacienionym miejscu będzie bardziej widoczny przez kontrast odzieży na tle odblaskowej oświetlonej światłem reflektorów powierzchni dodatkowych pasów,

- kierowcy widząc osobę wchodzącą lub stojącą na dodatkowym białym pasie ( kontrastowo i czytelnie ) mogą precyzyjnie dostosować prędkość w celu zatrzymania przed przejściem bez niepotrzebnej interpretacji czy ktoś był w pobliżu, podchodził, dochodził, zastanawiał się itp - bez zbędnego zaprzątania myśli w tak newralgicznym miejscu.

Nie ma gdybania, zastanawiania się - jest pewność i bezpieczeństwo !

Wejście przez pieszego na dodatkowe pasy działa jak zapadka w zamku uruchamiając dużo wcześniej niż aktualnie cały strumień informacji zrozumiałych informacji dla kierowców i pieszych. Daje to obu stronom bezcenny czas na myślenie i podejmowanie właściwych decyzji oraz czas w którym nawet zaistniałe błędy jest czas naprawić, skorygować lub usunąć bez żadnej szkody i stresu. Idąc lub jadąc nie przechodzimy lub przejeżdżamy przez jedno przejście dla pieszych, często są to dziesiątki a czasami setki takich miejsc codziennie - obniżenie stresu i nerwów w takich miejscach pozwoli na uniknięcie błędów i pomyłek mogących mieć tragicznych finał.

Patrząc rozwojowo na pomysł nie wykluczam zwiększenia oddziaływania edukacyjnego dodatkowych pasów na zebrze i wyposażenie ich podczas malowania ( szablony ) w treści w postaci piktogramów lub napisów do wyboru:
- Patrz w lewo i w prawo ! Rozejrzyj się !
  Patrz co się dzieje ! Patrz na ulicę itp
- Nie używaj telefonu !
- Ściągnij słuchawki z uszu !
- Zwolnij ! Powoli ! Itp.
Powstaje tu “przestrzeń “na dodatkową optymalizację pomysłu przez zastosowanie nowych rozwiązań posypek odblaskowych, nowych technologii oświetleniowych, farb foto- luminescencyjnych, w przypadku braku chodników na terenach niezabudowanych opracowanie prefabrykatu betonowego w postaci odcinaka z krawężnikiem i platformą dla pieszych wyposażoną w dodatkowy pas zebry. To dobry przyczynek do uporządkowania takich miejsc z przejściem dla pieszych, oświetlenie ich itp.

Moja propozycja nie musi być podstawą do zmiany przepisów a formą oddolnych społecznych projektów do zastosowania w miastach które chcą podnieść poziom bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Takie programy mogą być formą umowy społecznej pomiędzy pieszymi i kierowcami w żaden sposób nie ingerując w przepisy ruchu drogowego. Natomiast wszelkie inicjatywy tj. szkolenia pieszych i rozwijanie oświetlenia przejść dla pieszych będą współgrały z pomysłem wspierając nadrzędną idee - bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

POŻARY WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKŁADOWISK ŚMIECI I ODPADÓWProponujemy by na użytek prowadzenia akcji gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów, zwłaszcza gdy towarzyszy im wydzielanie się toksycznych dymów w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych stworzyć system czasowego wynajmu - odpłatnego użyczania żurawi samojezdnych z profesjonalnym operatorem. Mobilne samojezdne dźwigi są w użytkowaniu prywatnych firm i w ramach współpracy z wyznaczonymi jednostkami Straży Pożarnej mogły by świadczyć usługi przyspieszające gaszenie pożarów wielkopowierzchniowych.

Plan przygotowania systemu do działania:
A.
Inwentaryzacja miejsc na danym terenie pod kątem zagrożenia pożarem wielkopowierzchniowym
B.
Wytypowanie firm inżynierskich wyposażonych w żurawie samojezdne do współpracy polegającej na pełnieniu dyżurów ( gotowość dźwigu i profesjonalnego operatora ) z możliwością wyjazdu do akcji gaśniczej jako wsparcie. Dyżury jak i udział w akcji objęte są gratyfikacją pieniężną lub preferencjami podatków lokalnych dla danej firmy lub innej ustalonej formy ( gratyfikacja z funduszu utworzonego opłat od właścicieli terenów – składowiska zagrożone powstaniem wielkopowierzchniowego pożaru
C.
Opracowanie systemu montażowego dla dźwigu w postaci szybko zakładanych i ściąganych ochronnych osłon konstrukcji wysięgnika dźwigu chroniących przed temperaturą pożaru ( technologia materiałowa jest już opracowana )
D.
Opracowanie działania pakietu gaśniczego:

a.
umieszczane na zawiesiach i podnoszone dźwigiem nad teren pożaru elastyczne zbiorniki z wodą lub środkami gaśniczymi i ich kontrolowany zrzut na palące się materiały
b.
zastosowanie wersji pakietu gaśniczego jako jednorazowy ( stratny ) zbiornik  z wodą lub środkami gaśniczymi opuszczany do miejsc o dużej intensywności ognia lub miejsc wymagających obrony przed ogniem lub nagrzaniem
c.

opracowanie systemu zaczepów i systemu zrzutowego dla pakietu gaśniczego
d.

opracowanie procedury włączenia się dźwigu do akcji gaśniczej – współpraca operatora dźwigu z strażakami oraz zastosowanie i montaż zawiesi,  przygotowanie i napełnianie pakietu gaśniczego w wersji wielorazowej i jedno krotnej

Żurawie samojezdne typowane do tego zastosowania o zasięgu od 30 do 90 m.


Dodatkowe propozycje:
Przy gaszeniu pożarów na płaskim terenie proponujemy zastosowanie terenowego pojazdu Straży Pożarnej lub innego dostępnego pojazdu na miejscu akcji do przeciskania rur segmentowych. Ich szybkie zestawienie i wcisk w centrum pożaru pozwoli na podawanie wody lub innych środków gaśniczych. Zestaw gaśniczy składa się z rur - głowicy, segmentów przedłużających i końcówki z zaworem do podawania wody lub środków gaśniczych oraz elementu do pchania rur w wersji – pchanie i pchanie z obrotem.

Oba rozwiązania – zastosowanie dźwigu i rur przepychanych mogą być w sytuacjach ekstremalnych stosowane łącznie jako działanie różnych grup strażaków w rożnych  miejscach wokół centrum pożaru.


Pożary wielkopowierzchniowe hałd odpadów kopalnianych.

W przypadku pożarów wielkopowierzchniowych hałd odpadów kopalnianych poza zastosowaniem dźwigów i systemu rur przepychanych można  zastosować zestawy kretów - urządzeń do bez wykopowego drążenia przejść kablowych z modyfikacją głowicy tego urządzania – z możliwością podawania do przodu głowicy strumienia wody lub środków gaśniczych

Przedstawione idee wsparcia gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów pozwalają na zastosowanie szeregu innowacji, nowych materiałów i technologi oraz rozwinięcie nowych form współdziałania Straży Pożarnej z firmami komercyjnymi.

Dla każdej zaprezentowanej idei służymy pomocą w dopracowaniu szczegółów technicznych, materiałowych i organizacyjnych tak by możliwe było szybkie wdrożenie tych innowacji do praktyki działania jednostek Straży Pożarnej.


https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

DZIEŃ Z 2040 ROKU - OD ŚWITU DO ZMIERZCHU

W pojawieniu się Szczeliny Czasu jest wiele niewiadomych i duża przypadkowość. To co czujemy że widzimy, to co myślimy że wiemy i rozumiem...