12.9.19

POŻARY WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKŁADOWISK ŚMIECI I ODPADÓWProponujemy by na użytek prowadzenia akcji gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów, zwłaszcza gdy towarzyszy im wydzielanie się toksycznych dymów w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych stworzyć system czasowego wynajmu - odpłatnego użyczania żurawi samojezdnych z profesjonalnym operatorem. Mobilne samojezdne dźwigi są w użytkowaniu prywatnych firm i w ramach współpracy z wyznaczonymi jednostkami Straży Pożarnej mogły by świadczyć usługi przyspieszające gaszenie pożarów wielkopowierzchniowych.

Plan przygotowania systemu do działania:
A.
Inwentaryzacja miejsc na danym terenie pod kątem zagrożenia pożarem wielkopowierzchniowym
B.
Wytypowanie firm inżynierskich wyposażonych w żurawie samojezdne do współpracy polegającej na pełnieniu dyżurów ( gotowość dźwigu i profesjonalnego operatora ) z możliwością wyjazdu do akcji gaśniczej jako wsparcie. Dyżury jak i udział w akcji objęte są gratyfikacją pieniężną lub preferencjami podatków lokalnych dla danej firmy lub innej ustalonej formy ( gratyfikacja z funduszu utworzonego opłat od właścicieli terenów – składowiska zagrożone powstaniem wielkopowierzchniowego pożaru
C.
Opracowanie systemu montażowego dla dźwigu w postaci szybko zakładanych i ściąganych ochronnych osłon konstrukcji wysięgnika dźwigu chroniących przed temperaturą pożaru ( technologia materiałowa jest już opracowana )
D.
Opracowanie działania pakietu gaśniczego:

a.
umieszczane na zawiesiach i podnoszone dźwigiem nad teren pożaru elastyczne zbiorniki z wodą lub środkami gaśniczymi i ich kontrolowany zrzut na palące się materiały
b.
zastosowanie wersji pakietu gaśniczego jako jednorazowy ( stratny ) zbiornik  z wodą lub środkami gaśniczymi opuszczany do miejsc o dużej intensywności ognia lub miejsc wymagających obrony przed ogniem lub nagrzaniem
c.

opracowanie systemu zaczepów i systemu zrzutowego dla pakietu gaśniczego
d.

opracowanie procedury włączenia się dźwigu do akcji gaśniczej – współpraca operatora dźwigu z strażakami oraz zastosowanie i montaż zawiesi,  przygotowanie i napełnianie pakietu gaśniczego w wersji wielorazowej i jedno krotnej

Żurawie samojezdne typowane do tego zastosowania o zasięgu od 30 do 90 m.


Dodatkowe propozycje:
Przy gaszeniu pożarów na płaskim terenie proponujemy zastosowanie terenowego pojazdu Straży Pożarnej lub innego dostępnego pojazdu na miejscu akcji do przeciskania rur segmentowych. Ich szybkie zestawienie i wcisk w centrum pożaru pozwoli na podawanie wody lub innych środków gaśniczych. Zestaw gaśniczy składa się z rur - głowicy, segmentów przedłużających i końcówki z zaworem do podawania wody lub środków gaśniczych oraz elementu do pchania rur w wersji – pchanie i pchanie z obrotem.

Oba rozwiązania – zastosowanie dźwigu i rur przepychanych mogą być w sytuacjach ekstremalnych stosowane łącznie jako działanie różnych grup strażaków w rożnych  miejscach wokół centrum pożaru.


Pożary wielkopowierzchniowe hałd odpadów kopalnianych.

W przypadku pożarów wielkopowierzchniowych hałd odpadów kopalnianych poza zastosowaniem dźwigów i systemu rur przepychanych można  zastosować zestawy kretów - urządzeń do bez wykopowego drążenia przejść kablowych z modyfikacją głowicy tego urządzania – z możliwością podawania do przodu głowicy strumienia wody lub środków gaśniczych

Przedstawione idee wsparcia gaszenia wielkopowierzchniowych pożarów pozwalają na zastosowanie szeregu innowacji, nowych materiałów i technologi oraz rozwinięcie nowych form współdziałania Straży Pożarnej z firmami komercyjnymi.

Dla każdej zaprezentowanej idei służymy pomocą w dopracowaniu szczegółów technicznych, materiałowych i organizacyjnych tak by możliwe było szybkie wdrożenie tych innowacji do praktyki działania jednostek Straży Pożarnej.


https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo Tło zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

DZIEŃ Z 2040 ROKU - OD ŚWITU DO ZMIERZCHU

W pojawieniu się Szczeliny Czasu jest wiele niewiadomych i duża przypadkowość. To co czujemy że widzimy, to co myślimy że wiemy i rozumiem...